Máy chủ DNS Riêng

Máy chủ DNS riêng là máy chủ DNS nhãn trắng hoàn toàn. Khi bạn dùng máy chủ DNS riêng, nó sẽ liên kết với mạng và giao diện web của chúng tôi. Máy chủ sẽ được quản lý và hỗ trợ bởi quản trị viên của chúng tôi và bạn sẽ có thể quản lý tất cả tên miền thông qua giao diện web. Mỗi máy chủ DNS riêng đều bao gồm:

  • Tất cả các tính năng cao cấp - Quản lý TTL, DNS Thứ hai, Tên miền đám mây, DNS Động, Thiết lập SOA và Thống kê theo giờ
  • Không giới hạn số vùng DNS. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu vùng DNS mà máy chủ có thể xử lý. Nó sẽ được giám sát 24x7 và nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu đạt đến giới hạn của máy chủ. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết (hình ảnh và lịch sử) từ quá trình giám sát của chúng tôi.
  • Không giới hạn số bản ghi DNS. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu bản ghi DNS mà máy chủ có thể xử lý. Nó sẽ được giám sát 24x7 và nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu đạt đến giới hạn của máy chủ. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết (hình ảnh và lịch sử) từ quá trình giám sát của chúng tôi.
  • Chỉ những vị trí mà bạn cần. Bạn không cần phải có 10 hay nhiều hơn máy chủ DNS Riêng, bạn có thể mua máy chỉ DNS Riêng chỉ ở những địa điểm gần với khách hàng của mình.
  • Bạn có thể mua máy chủ DNS riêng với tài nguyên phù hợp yêu cầu của bạn. Nó không đòi hỏi phải trả tiền cho hỗ trợ, quản trị viên hệ thống và phần cứng mà bạn không cần đến.
  • Tất cả máy chủ DNS Riêng đều được quản lý và hỗ trợ bởi đội của chúng tôi. Tất cả các tính năng và chức năng của chúng tôi đều sẽ được triển khai trên máy chủ riêng của bạn.
  • Máy chủ DNS riêng có địa chỉ IP riêng và bản ghi PTR. Chúng có thể được sử dụng cho dịch vụ DNS nhãn trắng để bán lại.
  • HTTP API của chúng tôi có thể được sử dụng để tích hợp toàn diện vào hệ thống của bạn
  • Bạn sẽ nhận được sản phẩm trong vòng một ngày làm việc
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm