Máy chủ DNS Riêng

Máy chủ DNS riêng là máy chủ DNS nhãn trắng hoàn toàn. Khi bạn dùng máy chủ DNS riêng, nó sẽ liên kết với mạng và giao diện web của chúng tôi. Máy chủ sẽ được quản lý và hỗ trợ bởi quản trị viên của chúng tôi và bạn sẽ có thể quản lý tất cả tên miền thông qua giao diện web. Mỗi máy chủ DNS riêng đều bao gồm:

  • Tất cả các tính năng cao cấp - Quản lý TTL, DNS Thứ hai, Tên miền đám mây, DNS Động, Thiết lập SOA và Thống kê theo giờ
  • Không giới hạn số vùng DNS. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu vùng DNS mà máy chủ có thể xử lý. Nó sẽ được giám sát 24x7 và nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu đạt đến giới hạn của máy chủ. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết (hình ảnh và lịch sử) từ quá trình giám sát của chúng tôi.
  • Không giới hạn số bản ghi DNS. Bạn có thể sử dụng bao nhiêu bản ghi DNS mà máy chủ có thể xử lý. Nó sẽ được giám sát 24x7 và nhóm của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu đạt đến giới hạn của máy chủ. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết (hình ảnh và lịch sử) từ quá trình giám sát của chúng tôi.
  • Chỉ những vị trí mà bạn cần. Bạn không cần phải có 10 hay nhiều hơn máy chủ DNS Riêng, bạn có thể mua máy chỉ DNS Riêng chỉ ở những địa điểm gần với khách hàng của mình.
  • Bạn có thể mua máy chủ DNS riêng với tài nguyên phù hợp yêu cầu của bạn. Nó không đòi hỏi phải trả tiền cho hỗ trợ, quản trị viên hệ thống và phần cứng mà bạn không cần đến.
  • Tất cả máy chủ DNS Riêng đều được quản lý và hỗ trợ bởi đội của chúng tôi. Tất cả các tính năng và chức năng của chúng tôi đều sẽ được triển khai trên máy chủ riêng của bạn.
  • Máy chủ DNS riêng có địa chỉ IP riêng và bản ghi PTR. Chúng có thể được sử dụng cho dịch vụ DNS nhãn trắng để bán lại.
  • HTTP API của chúng tôi có thể được sử dụng để tích hợp toàn diện vào hệ thống của bạn
  • Bạn sẽ nhận được sản phẩm trong vòng một ngày làm việc


Benefits of using a Private DNS server

The Private DNS server comes with a lot of benefits, and once you start using it, you will be able to take advantage of them. So, let's briefly introduce you to the main and most important benefits that a Private DNS server provides:

Premium DNS features

With every Private DNS server, you are able to utilize all of the features available in the Premium DNS plans. For instance, you can use advanced services like Dynamic DNS, Secondary DNS, and TTL management. Moreover, your Private DNS server is going to be managed and supported by our experienced and professional system administrators. On the other hand, you can access it via our web interface, where you have the ability to manage your collection of domain names easily.

DNS records and DNS zones

The great thing about a Private DNS server is that it allows you to create and host as many DNS zones as your server can handle. So if that is one of your top requirements, you should definitely invest in such a server. Once the limit is reached, you will be notified and informed in detail. You can create numerous and various different DNS record types too. That gives you the ability to configure your DNS exactly as you want it.

Cost-effective solution

A Private DNS server is an affordable and practical decision because you pay only for resources that match your needs. You are not required to spend any extra for features that you won't actually use. Additionally, your expenses are only for Private DNS servers in locations that are near to your clients. So, that way, it perfectly fulfills your needs at a reasonable price!

Alternative of Private DNS server

Although Private DNS is a very efficient and cost-effective solution, it is not suitable for every type of customer. If you manage many domains and are looking for a profitable solution, then Private DNS is just for you. But, if you don't manage a massive number of domains, a more cost-effective solution for you would be to take advantage of our Anycast DNS service with Dedicated IPs. It will provide you with great speed, redundancy and security!

Anycast DNS + Dedicates IPs

Take advantage of all the benefits that our Anycast DNS network offers!

Nhận một đề nghị

Được tin dùng bởi:

Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm