Anycast DNS: Định nghĩa cơ bản

Anycast DNS là sự lựa chọn hoàn hảo cho DNS, nhưng hãy lùi lại một chút để chúng tôi giúp bạn hiểu được Anycast DNS hoạt động như thế nào.

Định nghĩa kỹ thuật thuần túy nói rằng "Anycast DNS là một mạng lưới ghi nhận và định tuyến, trong đó dữ liệu từ một người gửi được định tuyến đến máy chủ ở khu vực địa lý gần nhất trong một nhóm những người nhận tìm năng". Nó có hơi phức tạp một chút, vậy nên chúng tôi sẽ giải thích đơn giản hơn để bạn hiểu khái niệm này.

Anycast DNS là một khái niệm rất đơn giản - bạn có thể đến một địa điểm bằng rất nhiều con đường. Thay vì để tất cả băng thông đi qua một tuyết, Anycast DNS sử dụng nhiều địa điểm để nhận yêu cầu của mạng lưới, nhưng ở nhiều khu vực địa lý khác nhau. Mục đích là để tìm con đường ngắn nhất cho người sử dụng để đến máy chủ DNS cụ thể.

Anycast DNS

Giao thức Unicast là một di sản từ quá khứ và nó không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khác hàng. Nó thiếu khả năng giảm tấn công DDoS toàn cầu, có độ trễ thấp hơn giữa các nước hoặc cân bằng tải ở nhiều địa điểm. Anycast DNS là lựa chọn của bạn vì nó nhanh và ổn định hơn!

ClouDNS có tính năng Anycast DNS cao cấp ở mỗi gói Anycast DNS Phòng chóng DDoS mà chúng tôi cung cấp cho bạn (xem các gói Anycast DNS Phòng chống DDoS). Chúng tôi tối đa hóa tốt độ, tối thiểu hóa rớt mạng và cung cấp cho khách hàng mức SLA cao nhất ở mỗi địa điểm toàn cầu của chúng tôi. Khách hàng sẽ có một hệ thống mạng dự phòng và đáng tin cậy với tốc độ truy suất giảm xuống ở mỗi lục địa.

Một trường hợp về ưu điểm của Anycast DNS

Hiện tại chúng tôi đã giải thích những điều cơ bản và cho bạn thấy được định nghĩa cốt lõi của Anycast DNS, cho phép chúng tôi đi sâu vào chi tiết hơn. Đây là những điểm mạnh không thể chối cãi bạn sẽ có khi sử dụng mạng lưới Anycast của ClouDNS.:

DDoS Protected M
$11.95/Tháng
DDoS Protected S
$5.95/Tháng
Premium M
$4.95/Tháng
Premium S
$2.95/Tháng
Vùng DNS: ? 75 25 75 25
Bản ghi DNS: ? 3,000 1,000 3,500 1,000
Yêu cầu DNS mỗi tháng: ? Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn 5M ?
Phòng chống DDoS: ? - -
More details More details More details More details
Completely free trial. No credit cards required. No tricks.
DDoS Protected M
$11.95/Tháng
 • +4 Anycast DNS servers
 • DDoS protection for DNS
 • 75 Vùng DNS
 • Unlimited records and queries
 • 2 DNS Failover checks
 • 150 Thư chuyển tiếp
 • Các tính năng mở rộng
Completely free trial. No credit cards required. No tricks.
Bắt đầu 30 ngày dùng thử
DDoS Protected S
$5.95/Tháng
 • +4 Anycast DNS servers
 • DDoS protection for DNS
 • 25 Vùng DNS
 • Unlimited records and queries
 • 1 DNS Failover check
 • 50 Thư chuyển tiếp
 • Các tính năng mở rộng
Completely free trial. No credit cards required. No tricks.
Bắt đầu 30 ngày dùng thử
Premium M
$4.95/Tháng
 • +4 Anycast DNS servers
 • 75 Vùng DNS
 • 3,500 Bản ghi DNS
 • Không giới hạn Yêu cầu DNS mỗi tháng
 • 2 DNS Failover checks
 • 150 Thư chuyển tiếp
 • Các tính năng mở rộng
Completely free trial. No credit cards required. No tricks.
Bắt đầu 30 ngày dùng thử
Premium S
$2.95/Tháng
 • +4 Anycast DNS servers
 • 25 Vùng DNS
 • 1,000 Bản ghi DNS
 • 5M Yêu cầu DNS mỗi tháng
 • 1 DNS Failover check
 • 50 Thư chuyển tiếp
 • Các tính năng mở rộng
Completely free trial. No credit cards required. No tricks.
Bắt đầu 30 ngày dùng thử

Need a custom quote?

Please write us at sales@cloudns.net for a custom quote, additional zones or set up of a branded DNS service.

Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm