Phương thức thanh toán


PayPal là một trong những cách phổ biến để nhận tiền trực tuyến và trên điện thoại. Chấp nhận thanh toán thẻ từ các nhà cung cấp lớn và thanh toán bằng PayPal. Payments with this payment provider are billed in USD.
Chúng tôi chấp nhận tất cả các loại Thẻ tín dụng và Thẻ ghi nợ thông qua cổng thanh toán Adyen. Payments with this payment provider can be billed both in USD and EUR.
Skrill cho phép thanh toán và chuyển tiền thông qua mạng internet, và chú trọng vào chuyển tiền quốc tế chi phí thấp. Payments with this payment provider are billed in EUR.
Bạn có thể chuyển khoản tiền đến tài khoản ngân hàng của chúng tôi ở Bulgaria. Chúng tôi chấp nhận SEPA và SWIFT. Payments with this payment provider can be billed both in USD, EUR, and BGN.
Bitcoin là mạng lưới thanh toán sáng tạo và là một loại tiền tệ mới. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng bitcoin thông qua cổng thanh toán Bitpay.
Ethereum is a decentralized, open-source blockchain with smart contract functionality. We accept payments with Ethereum through Confirmo payment gateway.
Litecoin is a peer-to-peer cryptocurrency and open-source software project. We accept payments with litecoins through Confirmo payment gateway.
Bitcoin Cash is a cryptocurrency that is a fork of Bitcoin. We accept payments with Bitcoin Cash through BitPay payment gateway.
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm