Máy chủ DNS riêng tại Brazil

Nếu đây là máy chủ DNS riêng đầu tiên của bạn, chúng tôi đề nghị dùng gói thấp nhất. Bạn có thể yêu cầu bất kỳ lúc nào để nâng cấp lên gói khác cao hơn.

Pro $60.00/Tháng
 • 1GB RAM
 • 2CPU cores
 • 4Mbps network port
 • Unmetered traffic
Được khuyến khích cho:
 • ~30,000 Vùng DNS
 • ~300,000 Bản ghi DNS
 • ~300,000,000 yêu cầu trên ngày
Business $120.00/Tháng
 • 2GB RAM
 • 4CPU cores
 • 8Mbps network port
 • Unmetered traffic
Được khuyến khích cho:
 • ~100,000 Vùng DNS
 • ~1,000,000 Bản ghi DNS
 • ~1,000,000,000 yêu cầu trên ngày
Enterprise $240.00/Tháng
 • 4GB RAM
 • 8CPU cores
 • 20Mbps network port
 • Unmetered traffic
Được khuyến khích cho:
 • ~200,000 Vùng DNS
 • ~2,000,000 Bản ghi DNS
 • ~1,500,000,000 yêu cầu trên ngày
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm