سرورهای DNS اختصاصی در Brazil

اگر این اولین سرور DNS اختصاصی شما می باشد، پیشنهاد می کنیم که با طرح ارزش شروع کنید.

Pro $60.00/ماه
 • 1GB RAM
 • 2CPU cores
 • 4Mbps network port
 • Unmetered traffic
پیشنهاد می شود برای:
 • ~30,000 منطقه DNS
 • ~300,000 رکوردهای DNS
 • ~300,000,000 تقاضاهای روزانه
Business $120.00/ماه
 • 2GB RAM
 • 4CPU cores
 • 8Mbps network port
 • Unmetered traffic
پیشنهاد می شود برای:
 • ~100,000 منطقه DNS
 • ~1,000,000 رکوردهای DNS
 • ~1,000,000,000 تقاضاهای روزانه
Enterprise $240.00/ماه
 • 4GB RAM
 • 8CPU cores
 • 20Mbps network port
 • Unmetered traffic
پیشنهاد می شود برای:
 • ~200,000 منطقه DNS
 • ~2,000,000 رکوردهای DNS
 • ~1,500,000,000 تقاضاهای روزانه
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more