Tại sao ClouDNS?

Các tính năng mở rộng:

DNS miễn phí
Free Forever
 • 4 Unicast Máy chủ DNS
 • 1 Vùng DNS
 • 50 Bản ghi DNS
 • 500K Yêu cầu DNS mỗi tháng
 • 1 Mail forward
 • DNS Động
 • 24/7 Live chat support
Đăng ký miễn phí
Cao cấp DNS
Starting from:
$2.95/Tháng
 • Tất cả các tính năng miễn phí và mở rộng
 • +4 Anycast Premium Servers
 • More zones, records, queries and mail forwards
 • DNS Failover & DNSSEC
 • Free zones migration
 • Free SSL
 • 24/7 Live chat support
 • 1,000% Uptime SLA
 • Chỉ từ $2.95/tháng
So sánh các gói
DDoS Protected DNS
Starting from:
$5.95/Tháng
 • Tất cả các tính năng miễn phí và mở rộng
 • +4 Anycast Protected Servers
 • More zones, records and mail forwards
 • Unlimited queries per month
 • DNS Failover & DNSSEC
 • Free zones migration
 • Free SSL
 • 24/7 Live chat support
 • 10,000% Uptime SLA
 • Chỉ từ $5.95/tháng
So sánh các gói
GeoDNS
Starting from:
$9.95/Tháng
 • 4 Anycast DNS servers
 • Cost Effective. No overbilling.
 • Multiple Geolocation target options
 • EDNS-client-subnet support
 • DDoS Protected
 • DNS Failover & DNSSEC
 • Free zones migration
 • Free SSL
 • 24/7 Live chat support
 • 10,000% Uptime SLA
 • Chỉ từ $9.95/tháng
So sánh các gói
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm