چرا ClouDNS ؟

مشخصات اضافی:

DNS رایگان
Free Forever
 • 4 Unicast سرور DNS
 • 1 منطقه DNS
 • 50 رکوردهای DNS
 • 500K DNS queries per month
 • 1 Mail forward
 • DNS داینامیک
 • 24/7 Live chat support
ثبت نام رایگان
طرح ممتاز DNS
Starting from:
$2.95/ماه
 • همه ویژگی های طرح رایگان
 • +4 Anycast Premium Servers
 • More zones, records, queries and mail forwards
 • DNS Failover & DNSSEC
 • Free zones migration
 • Free SSL
 • 24/7 Live chat support
 • 1,000% Uptime SLA
 • شروع از ماهیانه $2.95
مقایسه طرح ها
محافظت از DDoS DNS
Starting from:
$5.95/ماه
 • همه ویژگی های طرح رایگان
 • +4 Anycast Protected Servers
 • More zones, records and mail forwards
 • Unlimited queries per month
 • DNS Failover & DNSSEC
 • Free zones migration
 • Free SSL
 • 24/7 Live chat support
 • 10,000% Uptime SLA
 • شروع از ماهیانه $5.95
مقایسه طرح ها
GeoDNS
Starting from:
$9.95/ماه
 • 4 Anycast DNS servers
 • Cost Effective. No overbilling.
 • Multiple Geolocation target options
 • EDNS-client-subnet support
 • محافظت از DDoS
 • DNS Failover & DNSSEC
 • Free zones migration
 • Free SSL
 • 24/7 Live chat support
 • 10,000% Uptime SLA
 • شروع از ماهیانه $9.95
مقایسه طرح ها
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more