.berlin

.berlin tên miền

.BERLIN is a community-based TLD for Berliners.

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .berlin?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.de .eu
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $57.39 $114.78 $172.17  $171.67 $229.56  $228.56 $286.95  $285.45 $344.34  $342.34 $401.73  $399.23 $459.12  $456.12 $516.51  $513.01 $573.90  $569.90
Chuyển $57.39 - - - - - - - - -
Gia hạn $66.19 $132.38 $198.57  $198.07 $264.76  $263.76 $330.95  $329.45 $397.14  $395.14 $463.33  $460.83 $529.52  $526.52 $595.71  $592.21 $661.90  $657.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm