Máy chủ DNS riêng Phòng chống DDoS tại Germany

DNS riêng Phòng chống DDoS cho bạn cơ hội để bảo vệ tên miền của bạn từ những đợt tấn công DDoS lớn và rớt mạng.

Value $79.00/Tháng
 • 1GB RAM
 • 1CPU cores
 • 2TB clean traffic
 • 500Gbps DDoS Protection
Được khuyến khích cho:
 • ~1,000 Vùng DNS
 • ~10,000 Bản ghi DNS
 • ~100,000,000 yêu cầu trên ngày
Pro $119.00/Tháng
 • 2GB RAM
 • 2CPU cores
 • 4TB clean traffic
 • 500Gbps DDoS Protection
Được khuyến khích cho:
 • ~10,000 Vùng DNS
 • ~100,000 Bản ghi DNS
 • ~300,000,000 yêu cầu trên ngày
Business $179.00/Tháng
 • 4GB RAM
 • 4CPU cores
 • 6TB clean traffic
 • 500Gbps DDoS Protection
Được khuyến khích cho:
 • ~30,000 Vùng DNS
 • ~300,000 Bản ghi DNS
 • ~500,000,000 yêu cầu trên ngày
Enterprise $299.00/Tháng
 • 8GB RAM
 • 4CPU cores
 • 8TB clean traffic
 • 500Gbps DDoS Protection
Được khuyến khích cho:
 • ~100,000 Vùng DNS
 • ~1,000,000 Bản ghi DNS
 • ~1,000,000,000 yêu cầu trên ngày
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm