.cloud

.cloud tên miền

.CLOUD là tương lai của dịch vụ máy chủ và lưu trữ.

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .cloud?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.host .com .net
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $25.99 $51.98 $77.97 $103.96 $129.95 $155.94 $181.93 $207.92 $233.91 $259.90
Chuyển $22.95 - - - - - - - - -
Gia hạn $22.95 $45.90 $68.85 $91.80 $114.75 $137.70 $160.65 $183.60 $206.55 $229.50
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm