.cloud

.cloud tên miền

.CLOUD là tương lai của dịch vụ máy chủ và lưu trữ.

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .cloud?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.host .com .net
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $25.99 $51.98 $77.47 $102.96 $128.45 $153.94 $179.43 $204.92 $230.41 $255.90
Chuyển $22.95 - - - - - - - - -
Gia hạn $22.95 $45.90 $68.85  $68.35 $91.80  $90.80 $114.75  $113.25 $137.70  $135.70 $160.65  $158.15 $183.60  $180.60 $206.55  $203.05 $229.50  $225.50
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm