.biz

.biz tên miền

Cho thế giới thấy ý nghĩa kinh doanh của bạn.

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .biz?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net .org
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $20.09  $9.39 $40.18  $29.48 $60.27  $49.57 $80.36  $69.66 $100.45  $89.75 $120.54  $109.84 $140.63  $129.93 $160.72  $150.02 $180.81  $170.11 $200.90  $190.20
Chuyển $20.09 - - - - - - - - -
Gia hạn $20.39 $40.78 $61.17 $81.56 $101.95 $122.34 $142.73 $163.12 $183.51 $203.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm