.biz

.biz tên miền

Cho thế giới thấy ý nghĩa kinh doanh của bạn.

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .biz?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net .org
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $20.79  $8.89 $41.58  $29.68 $62.37  $49.97 $83.16  $70.26 $103.95  $90.55 $124.74  $110.84 $145.53  $131.13 $166.32  $151.42 $187.11  $171.71 $207.90  $192.00
Chuyển $20.79 - - - - - - - - -
Gia hạn $20.79 $41.58 $62.37  $61.87 $83.16  $82.16 $103.95  $102.45 $124.74  $122.74 $145.53  $143.03 $166.32  $163.32 $187.11  $183.61 $207.90  $203.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm