.asia

.asia tên miền

.ASIA is a gTLD for the Asian region

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .asia?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.ru .in
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $17.09 $17.09 $17.09 $17.09 $17.09 $17.09 $17.09 $17.09 $17.09 $17.09
Chuyển $17.09 - - - - - - - - -
Gia hạn $20.19 $20.19 $20.19 $20.19 $20.19 $20.19 $20.19 $20.19 $20.19 $20.19
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm