.asia

.asia tên miền

.ASIA is a gTLD for the Asian region

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .asia?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.ru .in
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $17.09 $34.18 $51.27 $68.36 $85.45 $102.54 $119.63 $136.72 $153.81 $170.90
Chuyển $17.09 - - - - - - - - -
Gia hạn $20.19 $40.38 $60.57 $80.76 $100.95 $121.14 $141.33 $161.52 $181.71 $201.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm