.asia

.asia tên miền

.ASIA is a gTLD for the Asian region

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .asia?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.ru .in
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $16.89 $33.78 $50.67  $50.17 $67.56  $66.56 $84.45  $82.95 $101.34  $99.34 $118.23  $115.73 $135.12  $132.12 $152.01  $148.51 $168.90  $164.90
Chuyển $16.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $16.89 $33.78 $50.67  $50.17 $67.56  $66.56 $84.45  $82.95 $101.34  $99.34 $118.23  $115.73 $135.12  $132.12 $152.01  $148.51 $168.90  $164.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm