Partnerský program

Welcome to the ClouDNS Affiliate Program! Join our affiliate network and start earning commissions by promoting our reliable DNS hosting services, Monitoring services, Domain names, SSL certificates and Google Workspace.

We'll provide you with a code for a link to add to your site or email. This link will contain your unique ID, and each time someone clicks on your link, signs up and buys a premium DNS account or some of the other services available, you'll earn money. The program is based on live time revenue share.

Why Join ClouDNS Affiliate Program?

Earn Competitive Commissions

Receive generous commissions for every customer you refer to ClouDNS. The more referrals you make, the more you earn. It's that simple!

Trusted Partner

ClouDNS is a reliable and secure DNS hosting provider trusted by businesses worldwide. Benefit from promoting a service that ensures 100% uptime and fast resolution times.

Easy Integration

Seamlessly integrate our affiliate program into your website or platform. We provide you with the tools and resources you need to start earning commissions quickly.

Real-Time Tracking

Track your referrals and commissions in real time through our user-friendly affiliate dashboard. Gain insights into your performance and optimize your strategy for maximum results.

Wide Range of Services

Offer your audience a variety of DNS solutions, including Managed DNS, DDoS Protected DNS, GeoDNS or Monitoring service, Domain names, SSL certificates and Google Workspace. Provide solutions suitable for businesses of all sizes and industries.

Dedicated Support

Our team is here to support you every step of the way. Have questions or need assistance? We've got you covered.

How It Works

  1. Registrácia: Joining the ClouDNS Affiliate Program is quick and easy. Simply sign up and get your unique affiliate link.
  2. Promote: Share your unique affiliate link through your website, blog, social media, or email campaigns. Use our marketing materials for maximum impact to promote ClouDNS.
  3. Earn Commissions: Earn commissions for every new customer who signs up and purchases through your affiliate link. The more you promote, the more you earn!
  4. Get Paid: Receive your commissions. We offer timely payments to our affiliates to reward your efforts promptly.

Spravovaná služba DNS

Informácie o percentách podielu na výnosoch a o tom, ako súvisia s celkovým počtom platených objednávok za posledných 30 dní.
Objednávky Podiel na výnosoch
0 - 9 15%
10 - 29 17%
30 - 59 19%
60 - 99 21%
100 - 149 23%
150+ 25%

Monitoring

Informácie o percentách podielu na výnosoch a o tom, ako súvisia s celkovým počtom platených objednávok za posledných 30 dní.
Objednávky Podiel na výnosoch
0 - 9 15%
10 - 29 17%
30 - 59 19%
60 - 99 21%
100 - 149 23%
150+ 25%

Domény

Informácie o výške vášho podielu na výnosoch za zakúpené roky domény za posledných 30 dní.
Roky zakúpené domény Podiel na výnosoch
0 - 9 $0.40
10 - 19 $0.50
20 - 29 $0.60
30 - 39 $0.70
40 - 49 $0.85
50+ $1.00

Certifikáty SSL

Informácie o výške vášho podielu na výnosoch za zakúpené roky SSL za posledných 30 dní.
Kúpené roky SSL Podiel na výnosoch
0 - 9 $0.40
10 - 19 $0.50
20 - 29 $0.60
30 - 39 $0.70
40 - 49 $0.85
50+ $1.00

Google Workspace

Information for the amount of your revenue share per active Google Workspace account.
Accounts Revenue share per user
0 - 9 $0.35
10 - 19 $0.40
20 - 29 $0.45
30 - 39 $0.50
40 - 49 $0.60
50+ $0.70

Ako sa zapojiť do programu?

Ready to boost your income with ClouDNS? Join our affiliate program now and start earning commissions on every successful referral.

Vytvorte si bezplatný účet here alebo použite existujúci účet. Your unique link can be found in the Billing menu, sub-menu "Affiliate program"

Have questions? Contact our 24/7 Live Chat Support team!

Pravidlá a Podmienky

  1. Všetci pridružení členovia musia súhlasiť s podmienkami služby a zásadami ochrany osobných údajov a dodržiavať ich. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok dočasné pozastavenie alebo trvalé zrušenie účtu.
  2. Partnerský program je program zdieľania výnosov. Pridružený podnik zarába peniaze, keď registrovaný zákazník zo svojho odkazu zaplatí nákup za prémiový účet alebo doménové meno. Nákupy zahŕňajú registráciu, obnovenie a prevod doménových mien a aktualizáciu alebo obnovenie prémiového účtu.
  3. Výnosy sa vypočítajú a pripočítavajú k zostatku po každej platbe.
  4. Je zakázané otvárať dva účty a získavať provízie z vašich vlastných platieb. Viacpočetné účtovníctvo vedie k ukončeniu účtu.
  5. Zostatok je možné použiť na platenie objednávok alebo na vrátenie platby cez PayPal. Kompenzácie sa spracúvajú raz za týždeň.

Frequently Asked Questions

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať naše služby. Používaním našich služieb súhlasíte s naším používaním súborov cookie. Prečítajte si viac