برنامه همکاری در فروش

ما یک کد اختصاصی به همراه یک لینک برای نمایش در سایتتان به شما اختصاص می دهیم. این لینک شامل شناسه منحصربفردی می باشد که وقتی کسی بر روی آن کلیک کرده و ثبت نام کند و سپس حساب طرح ممتاز یا دامنه خریداری کند شما کسب درآمد خواهید کرد. این برنامه بر اساس تقسیم آنی درآمد می باشد.

Managed DNS service

Information for revenue share percents and how it is related with the total number of paid orders for the recent 30 days.
سفارشات سهم درآمد
0 - 9 15%
10 - 29 17%
30 - 59 19%
60 - 99 21%
100 - 149 23%
150+ 25%

Monitoring

Information for revenue share percents and how it is related with the total number of paid orders for the recent 30 days.
سفارشات سهم درآمد
0 - 9 15%
10 - 29 17%
30 - 59 19%
60 - 99 21%
100 - 149 23%
150+ 25%

دامنه ها

Information for the amount of your revenue share per bought domain years for the recent 30 days.
دامنه های خریداری شده سهم درآمد
0 - 9 $0.40
10 - 19 $0.50
20 - 29 $0.60
30 - 39 $0.70
40 - 49 $0.85
50+ $1.00

SSL Certificates

Information for the amount of your revenue share per bought SSL years for the recent 30 days.
Bought SSL years سهم درآمد
0 - 9 $0.40
10 - 19 $0.50
20 - 29 $0.60
30 - 39 $0.70
40 - 49 $0.85
50+ $1.00

Google Workspace

Information for the amount of your revenue share per active Google Workspace account.
Accounts Revenue share per user
0 - 9 $0.35
10 - 19 $0.40
20 - 29 $0.45
30 - 39 $0.50
40 - 49 $0.60
50+ $0.70

چگونه در برنامه همکاری فروش ثبت نام کنم؟

Create a free account from here or use your existing account. Your unique link can be found in the Billing menu, sub-menu "Affiliate program"

شرایط و قوانین

  1. همه همکاران فروش ملزم به رعایت و پایبندی به شرایط خدمات و سیاست حفظ حریم خصوصی باشند. عدم پایبندی ممکن است منجر به لغو همکاری دایمی شود.
  2. برنامه همکاری در فروش یک برنامه تقسیم درآمد است. یک فروشنده وقتی یک مشتری ثبت شده در سیستم از طریق لینک اختصاصی آن خدماتی را از ما خریداری کند، کسب درآمد می کند. این فروش ها شامل ثبت دامنه، تمدید و انتقال دامنه و ارتقاء یا تمدید حساب طرح ممتاز می باشند.
  3. درآمدها بعد از هر پرداخت به موجودی اضافه و محاسبه می شوند.
  4. It is prohibited to open two accounts to earn commissions from your own payments. Multiaccounting leads to account termination.
  5. از موجودی حسابتان می توانید برای پرداخت خدمات یا درخواست حواله به حساب بانکی خود کنید. درخواست حواله حدود دو هفته بطول می انجامد.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more