Program partnerski

Welcome to the ClouDNS Affiliate Program! Join our affiliate network and start earning commissions by promoting our reliable DNS hosting services, Monitoring services, Domain names, SSL certificates and Google Workspace.

We'll provide you with a code for a link to add to your site or email. This link will contain your unique ID, and each time someone clicks on your link, signs up and buys a premium DNS account or some of the other services available, you'll earn money. The program is based on live time revenue share.

Why Join ClouDNS Affiliate Program?

Earn Competitive Commissions

Receive generous commissions for every customer you refer to ClouDNS. The more referrals you make, the more you earn. It's that simple!

Trusted Partner

ClouDNS is a reliable and secure DNS hosting provider trusted by businesses worldwide. Benefit from promoting a service that ensures 100% uptime and fast resolution times.

Easy Integration

Seamlessly integrate our affiliate program into your website or platform. We provide you with the tools and resources you need to start earning commissions quickly.

Real-Time Tracking

Track your referrals and commissions in real time through our user-friendly affiliate dashboard. Gain insights into your performance and optimize your strategy for maximum results.

Wide Range of Services

Offer your audience a variety of DNS solutions, including Managed DNS, DDoS Protected DNS, GeoDNS or Monitoring service, Domain names, SSL certificates and Google Workspace. Provide solutions suitable for businesses of all sizes and industries.

Dedicated Support

Our team is here to support you every step of the way. Have questions or need assistance? We've got you covered.

How It Works

  1. Zapisz się: Joining the ClouDNS Affiliate Program is quick and easy. Simply sign up and get your unique affiliate link.
  2. Promote: Share your unique affiliate link through your website, blog, social media, or email campaigns. Use our marketing materials for maximum impact to promote ClouDNS.
  3. Earn Commissions: Earn commissions for every new customer who signs up and purchases through your affiliate link. The more you promote, the more you earn!
  4. Get Paid: Receive your commissions. We offer timely payments to our affiliates to reward your efforts promptly.

Konta premium

Informacje o procentach udziału w przychodach i ich związku z całkowitą liczbą płatnych zamówień.
Zamówienia Udział w przychodach
0 - 9 15%
10 - 29 17%
30 - 59 19%
60 - 99 21%
100 - 149 23%
150+ 25%

Monitorowanie

Informacje o procentach udziału w przychodach i ich związku z całkowitą liczbą płatnych zamówień.
Zamówienia Udział w przychodach
0 - 9 15%
10 - 29 17%
30 - 59 19%
60 - 99 21%
100 - 149 23%
150+ 25%

Domeny

Informacja o wysokości Twojego udziału w przychodach przy wykupionych latach domeny.
Zakup domenę na lata Udział w przychodach
0 - 9 $0.40
10 - 19 $0.50
20 - 29 $0.60
30 - 39 $0.70
40 - 49 $0.85
50+ $1.00

Certyfikaty SSL

Informacja o kwocie Twojego udziału w przychodach za zakupione lata SSL.
Kup SSL na lata Udział w przychodach
0 - 9 $0.40
10 - 19 $0.50
20 - 29 $0.60
30 - 39 $0.70
40 - 49 $0.85
50+ $1.00

Google Workspace

Informacje o wysokości udziału w przychodach na każde aktywne konto Google Workspace.
Konta Udział w przychodach na użytkownika
0 - 9 $0.35
10 - 19 $0.40
20 - 29 $0.45
30 - 39 $0.50
40 - 49 $0.60
50+ $0.70

Jak dołączyć do programu?

Ready to boost your income with ClouDNS? Join our affiliate program now and start earning commissions on every successful referral.

Utwórz darmowe konto z here lub użyj swojego istniejącego konta. Twój unikalny link znajdziesz w menu Rozliczenia, w podmenu rogram partnerski"

Have questions? Contact our 24/7 Live Chat Support team!

Zasady & Warunki

  1. Wszystkie stowarzyszone podmioty muszą zaakceptować Warunki korzystania z usługi i Politykę Prywatności. Nieprzestrzeganie tego może spowodować tymczasowe zawieszenie lub trwałe zamknięcie konta.
  2. Program partnerski to program dzielenia się przychodami. Partner zarabia pieniądze, gdy zarejestrowany Klient z jego linku opłaca zakup konta premium lub nazwę domeny. Zakupy obejmują rejestrację, odnawianie i transfer nazw domen oraz aktualizację lub odnowienie konta premium.
  3. Po każdej płatności przychody są obliczane i dodawane do salda.
  4. Zabronione jest otwieranie dwóch kont w celu zarabiania prowizji z własnych płatności. Wielokonta prowadzą do zamknięcia konta.
  5. Saldo może być wykorzystane do zapłaty za zamówienia lub może zostać zwrócone przez PayPal. Zwroty są przetwarzane raz w tygodniu.

Często zadawane pytania

Cookies pomagają dostarczać nasze usługi, a używając ich zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Ucz się więcej