What is an SSL certificate?

An SSL certificate is a digital certificate that ensures a secure and encrypted connection between a website and its visitors. It protects sensitive information like passwords and credit card details from unauthorized access. It also provides visual indicators, like the padlock icon and "https://" in the URL, to reassure users of a secure connection. An SSL certificate enhances customer trust, boosts website credibility, and safeguards valuable online assets.

Tại sao phải mua Chứng thư SSL?

Tăng sự tự tin của khách hàng

Rất nhiều khách hàng thường xuyên tìm kiếm biểu tượng khóa của SSL trước khi cung cấp các dữ liệu nhạy cảm. Hãy mua ngay Chứng thư SSL để tăng làm tin của khách hàng vào công việc kinh doanh trực tuyến của bạn.

Thứ hạng SEO tốt hơn

Google sẽ xếp thứ hạng cao hơn cho các website có bảo mật bằng chứng thư SSL. Có nghĩa là chứng thư SSL là cần thiết nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc kinh doanh trực tuyến.

Bảo mật vững chắc

Chứng thư của Comodo cung cấp mã hóa lên đến 128 hoặc 256bit để bảo mật tối đa dữ liệu của người truy cập website của bạn.

Dấu an toàn Comodo

Chứng thư của bạn sẽ đi cùng với Dấu an toàn Comodo, dùng để nhắc nhở khách hàng rằng trang của bạn đã được bảo vệ.

30-day money back guarantee

All our SSL certificates come with a 30-day Money Back Guarantee. No questions asked.

24/7 Support

No matter what day, no matter when, we provide continuous, uninterrupted network monitoring and support.

Positive SSL
$12.45/năm
 • Xác thực tên miền
 • 1 Tên miền
 • Đã được cấp trong vòng 2 ngày
 • $10,000.00 bảo đảm của nhà phát hành
Positive SSL Wildcard
$79.95/năm
 • Xác thực tên miền
 • Không giới hạn tên miền phụ
 • Đã được cấp trong vòng 2 ngày
 • $10,000.00 bảo đảm của nhà phát hành
EV SSL
$139.95/năm
 • Extended validation
 • 1 Tên miền
 • Trusted Green address bar
 • $1,750,000.00 warranty level

6 Easy steps to order an SSL certificate from ClouDNS

 1. Select and buy an SSL Certificate.
 2. Generate your CSR code and submit it in your Dashboard.
 3. Await authentication from Sectigo, our partner.
 4. Once authenticated, your SSL certificate will be issued and sent to you.
 5. Retrieve your certificate in your Dashboard.
 6. Install it on your web server with our helpful support.

Which SSL Certificate to choose?

Choose the SSL certificate that best suits your needs

Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm