.us

.us tên miền

.US is the domain extension for the United States

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .us?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.ca .com
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $11.09  $6.99 $22.18  $18.08 $33.27  $29.17 $44.36  $40.26 $55.45  $51.35 $66.54  $62.44 $77.63  $73.53 $88.72  $84.62 $99.81  $95.71 $110.90  $106.80
Chuyển $11.09 - - - - - - - - -
Gia hạn $11.59 $23.18 $34.77 $46.36 $57.95 $69.54 $81.13 $92.72 $104.31 $115.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm