.us

.us tên miền

.US is the domain extension for the United States

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .us?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.ca .com
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $11.09  $6.89 $22.18  $17.98 $33.27  $28.57 $44.36  $39.16 $55.45  $49.75 $66.54  $60.34 $77.63  $70.93 $88.72  $81.52 $99.81  $92.11 $110.90  $102.70
Chuyển $11.09 - - - - - - - - -
Gia hạn $11.59 $23.18 $34.77  $34.27 $46.36  $45.36 $57.95  $56.45 $69.54  $67.54 $81.13  $78.63 $92.72  $89.72 $104.31  $100.81 $115.90  $111.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm