.sx

.sx tên miền

.SX is the ccTLD for Sint Maarten

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .sx?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.us .com
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59
Chuyển $36.59 - - - - - - - - -
Gia hạn $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59 $36.59
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm