.ru

.ru tên miền

.RU is the TLD for Russia

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .ru?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.eu .asia
Giá cả
Năm 1
Đăng ký $6.99
Chuyển $7.49
Gia hạn $7.49
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm