.re

.re tên miền

.RE is the ccTLD for Réunion (a French island in the Indian Ocean)

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .re?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.eu .fr
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $11.89 $23.78 $35.67 $47.56 $59.45 $71.34 $83.23 $95.12 $107.01 $118.90
Chuyển $11.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $11.89 $23.78 $35.67 $47.56 $59.45 $71.34 $83.23 $95.12 $107.01 $118.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm