.re

.re tên miền

.RE is the ccTLD for Réunion (a French island in the Indian Ocean)

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .re?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.eu .fr
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $11.89 $23.78 $35.67  $35.17 $47.56  $46.56 $59.45  $57.95 $71.34  $69.34 $83.23  $80.73 $95.12  $92.12 $107.01  $103.51 $118.90  $114.90
Chuyển $11.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $11.89 $23.78 $35.67  $35.17 $47.56  $46.56 $59.45  $57.95 $71.34  $69.34 $83.23  $80.73 $95.12  $92.12 $107.01  $103.51 $118.90  $114.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm