.global

.global tên miền

.GLOBAL is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .global?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net .org
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $81.89 $163.78 $245.67 $327.56 $409.45 $491.34 $573.23 $655.12 $737.01 $818.90
Chuyển $81.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $94.29 $188.58 $282.87 $377.16 $471.45 $565.74 $660.03 $754.32 $848.61 $942.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm