.global

.global tên miền

.GLOBAL is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .global?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net .org
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $81.89 $81.89 $81.89 $81.89 $81.89 $81.89 $81.89 $81.89 $81.89 $81.89
Chuyển $81.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $94.29 $94.29 $94.29 $94.29 $94.29 $94.29 $94.29 $94.29 $94.29 $94.29
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm