.global

.global tên miền

.GLOBAL is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .global?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net .org
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $81.89  $36.39 $163.78  $118.28 $245.67  $199.67 $327.56  $281.06 $409.45  $362.45 $491.34  $443.84 $573.23  $525.23 $655.12  $606.62 $737.01  $688.01 $818.90  $769.40
Chuyển $81.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $94.29 $188.58 $282.87  $282.37 $377.16  $376.16 $471.45  $469.95 $565.74  $563.74 $660.03  $657.53 $754.32  $751.32 $848.61  $845.11 $942.90  $938.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm