.eu

.eu tên miền

.EU The domain extension for the European Union

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .eu?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .org .biz
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $7.99  $2.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99
Chuyển $7.99  $6.99 - - - - - - - - -
Gia hạn $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm