.cx

.cx tên miền

.CX is the ccTLD for Christmas Island

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .cx?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.co .cc
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19
Chuyển $25.19 - - - - - - - - -
Gia hạn $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19 $25.19
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm