.cx

.cx tên miền

.CX is the ccTLD for Christmas Island

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .cx?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.co .cc
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $25.19 $50.38 $75.57  $75.07 $100.76  $99.76 $125.95  $124.45 $151.14  $149.14 $176.33  $173.83 $201.52  $198.52 $226.71  $223.21 $251.90  $247.90
Chuyển $25.19 - - - - - - - - -
Gia hạn $25.19 $50.38 $75.57  $75.07 $100.76  $99.76 $125.95  $124.45 $151.14  $149.14 $176.33  $173.83 $201.52  $198.52 $226.71  $223.21 $251.90  $247.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm