Case Study - Defending against DDoS attacks, improving DNS management, and enhancing web redirects
.com

.com tên miền

Tên miền được biết đến nhiều nhất trên thế giới.

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .com?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.net .org .biz
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $13.39 $26.78 $40.17  $39.67 $53.56  $52.56 $66.95  $65.45 $80.34  $78.34 $93.73  $91.23 $107.12  $104.12 $120.51  $117.01 $133.90  $129.90
Chuyển $13.39 - - - - - - - - -
Gia hạn $13.39 $26.78 $40.17  $39.67 $53.56  $52.56 $66.95  $65.45 $80.34  $78.34 $93.73  $91.23 $107.12  $104.12 $120.51  $117.01 $133.90  $129.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm