Case Study - Safe and Secure: The ccTLD Protection Journey
.com.br

.com.br tên miền

Tên miền cấp một phổ biến nhất ở Brazil nay đã sẵn sàng để đăng ký.

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .com.br?

Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $17.09 $34.18 $51.27  $50.77 $68.36  $67.36 $85.45  $83.95 $102.54  $100.54 $119.63  $117.13 $136.72  $133.72 $153.81  $150.31 $170.90  $166.90
Chuyển $20.19 - - - - - - - - -
Gia hạn $20.19 $40.38 $60.57  $60.07 $80.76  $79.76 $100.95  $99.45 $121.14  $119.14 $141.33  $138.83 $161.52  $158.52 $181.71  $178.21 $201.90  $197.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm