.rocks

.rocks tên miền

.ROCKS is a gTLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .rocks?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.club .cool
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $20.79 $41.58 $62.37  $61.87 $83.16  $82.16 $103.95  $102.45 $124.74  $122.74 $145.53  $143.03 $166.32  $163.32 $187.11  $183.61 $207.90  $203.90
Chuyển $20.79 - - - - - - - - -
Gia hạn $24.69 $49.38 $74.07  $73.57 $98.76  $97.76 $123.45  $121.95 $148.14  $146.14 $172.83  $170.33 $197.52  $194.52 $222.21  $218.71 $246.90  $242.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm