.rocks

.rocks tên miền

.ROCKS is a gTLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .rocks?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.club .cool
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $18.89  $9.09 $18.89 $18.89 $18.89 $18.89 $18.89 $18.89 $18.89 $18.89 $18.89
Chuyển $18.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $22.49 $22.49 $22.49 $22.49 $22.49 $22.49 $22.49 $22.49 $22.49 $22.49
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm