.rocks

.rocks tên miền

.ROCKS is a gTLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .rocks?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.club .cool
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $18.89  $9.09 $37.78  $27.98 $56.67  $46.87 $75.56  $65.76 $94.45  $84.65 $113.34  $103.54 $132.23  $122.43 $151.12  $141.32 $170.01  $160.21 $188.90  $179.10
Chuyển $18.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $22.49 $44.98 $67.47 $89.96 $112.45 $134.94 $157.43 $179.92 $202.41 $224.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm