.nz

.nz tên miền

.NZ is the ccTLD for New Zealand

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .nz?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com.au .asia
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $17.89 $35.78 $53.67  $53.17 $71.56  $70.56 $89.45  $87.95 $107.34  $105.34 $125.23  $122.73 $143.12  $140.12 $161.01  $157.51 $178.90  $174.90
Chuyển $17.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $17.89 $35.78 $53.67  $53.17 $71.56  $70.56 $89.45  $87.95 $107.34  $105.34 $125.23  $122.73 $143.12  $140.12 $161.01  $157.51 $178.90  $174.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm