.nz

.nz tên miền

.NZ is the ccTLD for New Zealand

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .nz?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com.au .asia
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $18.19 $18.19 $18.19 $18.19 $18.19 $18.19 $18.19 $18.19 $18.19 $18.19
Chuyển $18.19 - - - - - - - - -
Gia hạn $20.89 $20.89 $20.89 $20.89 $20.89 $20.89 $20.89 $20.89 $20.89 $20.89
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm