.name

.name tên miền

.NAME is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .name?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.me .info
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39
Chuyển $14.39 - - - - - - - - -
Gia hạn $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39 $14.39
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm