.kim

.kim tên miền

.KIM is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .kim?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.me .com
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $23.89  $10.49 $47.78  $34.38 $71.67  $58.27 $95.56  $82.16 $119.45  $106.05 $143.34  $129.94 $167.23  $153.83 $191.12  $177.72 $215.01  $201.61 $238.90  $225.50
Chuyển $23.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $27.99 $55.98 $83.97 $111.96 $139.95 $167.94 $195.93 $223.92 $251.91 $279.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm