.kim

.kim tên miền

.KIM is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .kim?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.me .com
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $22.79 $22.79 $22.79 $22.79 $22.79 $22.79 $22.79 $22.79 $22.79 $22.79
Chuyển $22.79 - - - - - - - - -
Gia hạn $23.29 $23.29 $23.29 $23.29 $23.29 $23.29 $23.29 $23.29 $23.29 $23.29
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm