.info

.info tên miền

.INFO domain extension signifies Information

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .info?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net .org
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $24.89  $5.19 $49.78  $30.08 $74.67  $54.47 $99.56  $78.86 $124.45  $103.25 $149.34  $127.64 $174.23  $152.03 $199.12  $176.42 $224.01  $200.81 $248.90  $225.20
Chuyển $24.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $26.19 $52.38 $78.57  $78.07 $104.76  $103.76 $130.95  $129.45 $157.14  $155.14 $183.33  $180.83 $209.52  $206.52 $235.71  $232.21 $261.90  $257.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm