.info

.info tên miền

.INFO domain extension signifies Information

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .info?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net .org
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $21.39  $5.79 $21.39 $21.39 $21.39 $21.39 $21.39 $21.39 $21.39 $21.39 $21.39
Chuyển $21.39 - - - - - - - - -
Gia hạn $21.89 $21.89 $21.89 $21.89 $21.89 $21.89 $21.89 $21.89 $21.89 $21.89
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm