.cn

.cn tên miền

.CN is the country code TLD for China

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .cn?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.asia .wang
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $10.99 $21.98 $32.97  $32.47 $43.96  $42.96 $54.95  $53.45 $65.94  $63.94 $76.93  $74.43 $87.92  $84.92 $98.91  $95.41 $109.90  $105.90
Chuyển $10.99 - - - - - - - - -
Gia hạn $12.39 $24.78 $37.17  $36.67 $49.56  $48.56 $61.95  $60.45 $74.34  $72.34 $86.73  $84.23 $99.12  $96.12 $111.51  $108.01 $123.90  $119.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm