.ch

.ch tên miền

.CH is the domain extension for Switzerland.

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .ch?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.eu .fr .de
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $10.99 $21.98 $32.97 $43.96 $54.95 $65.94 $76.93 $87.92 $98.91 $109.90
Chuyển $10.99 - - - - - - - - -
Gia hạn $10.99 $21.98 $32.97 $43.96 $54.95 $65.94 $76.93 $87.92 $98.91 $109.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm