.ca

.ca tên miền

.CA is the domain extension for Canada

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .ca?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.us .com
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $17.79 $35.58 $53.37 $71.16 $88.95 $106.74 $124.53 $142.32 $160.11 $177.90
Chuyển $17.79 - - - - - - - - -
Gia hạn $20.89 $41.78 $62.67 $83.56 $104.45 $125.34 $146.23 $167.12 $188.01 $208.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm