.ca

.ca tên miền

.CA is the domain extension for Canada

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .ca?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.us .com
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $17.79 $35.58 $53.37  $52.87 $71.16  $70.16 $88.95  $87.45 $106.74  $104.74 $124.53  $122.03 $142.32  $139.32 $160.11  $156.61 $177.90  $173.90
Chuyển $17.79 - - - - - - - - -
Gia hạn $20.89 $41.78 $62.67  $62.17 $83.56  $82.56 $104.45  $102.95 $125.34  $123.34 $146.23  $143.73 $167.12  $164.12 $188.01  $184.51 $208.90  $204.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm