.app

.app tên miền

.APP is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .app?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.dev .tech
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $20.95 $41.90 $62.85 $83.80 $104.75 $125.70 $146.65 $167.60 $188.55 $209.50
Chuyển $20.95 - - - - - - - - -
Gia hạn $23.39 $46.78 $70.17 $93.56 $116.95 $140.34 $163.73 $187.12 $210.51 $233.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm