.app

.app tên miền

.APP is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .app?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.dev .tech
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $20.59 $41.18 $61.77  $61.27 $82.36  $81.36 $102.95  $101.45 $123.54  $121.54 $144.13  $141.63 $164.72  $161.72 $185.31  $181.81 $205.90  $201.90
Chuyển $20.59 - - - - - - - - -
Gia hạn $20.59 $41.18 $61.77  $61.27 $82.36  $81.36 $102.95  $101.45 $123.54  $121.54 $144.13  $141.63 $164.72  $161.72 $185.31  $181.81 $205.90  $201.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm