.app

.app tên miền

.APP is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .app?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.dev .tech
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $20.95 $20.95 $20.95 $20.95 $20.95 $20.95 $20.95 $20.95 $20.95 $20.95
Chuyển $20.95 - - - - - - - - -
Gia hạn $23.39 $23.39 $23.39 $23.39 $23.39 $23.39 $23.39 $23.39 $23.39 $23.39
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm