.xyz

.xyz tên miền

.XYZ is a generic top-level domain

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .xyz?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $12.99  $2.99 $12.99 $12.99 $12.99 $12.99 $12.99 $12.99 $12.99 $12.99 $12.99
Chuyển $12.99 - - - - - - - - -
Gia hạn $13.59 $13.59 $13.59 $13.59 $13.59 $13.59 $13.59 $13.59 $13.59 $13.59
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm