Case Study - Defending against DDoS attacks, improving DNS management, and enhancing web redirects
.xyz

.xyz tên miền

.XYZ is a generic top-level domain

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .xyz?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $14.49 $28.98 $43.47  $42.97 $57.96  $56.96 $72.45  $70.95 $86.94  $84.94 $101.43  $98.93 $115.92  $112.92 $130.41  $126.91 $144.90  $140.90
Chuyển $14.49 - - - - - - - - -
Gia hạn $17.09 $34.18 $51.27  $50.77 $68.36  $67.36 $85.45  $83.95 $102.54  $100.54 $119.63  $117.13 $136.72  $133.72 $153.81  $150.31 $170.90  $166.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm