.tech

.tech tên miền

.TECH is a generic TLD for technology

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .tech?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net .online
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $61.49  $16.79 $61.49 $61.49 $61.49 $61.49 $61.49 $61.49 $61.49 $61.49 $61.49
Chuyển $61.49 - - - - - - - - -
Gia hạn $73.19 $73.19 $73.19 $73.19 $73.19 $73.19 $73.19 $73.19 $73.19 $73.19
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm