.tech

.tech tên miền

.TECH is a generic TLD for technology

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .tech?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.com .net .online
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $65.49 $130.98 $195.97 $261.16  $260.96 $326.45  $325.95 $391.74  $390.94 $457.03  $455.93 $522.32  $520.92 $587.61  $585.91 $652.90  $650.90
Chuyển $65.29 - - - - - - - - -
Gia hạn $65.29 $130.58 $195.87  $195.37 $261.16  $260.16 $326.45  $324.95 $391.74  $389.74 $457.03  $454.53 $522.32  $519.32 $587.61  $584.11 $652.90  $648.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm