.dev

.dev tên miền

.DEV domain extension is a great option for developers.

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .dev?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.tech .app .io
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $18.95 $37.90 $56.85  $56.35 $75.80  $74.80 $94.75  $93.25 $113.70  $111.70 $132.65  $130.15 $151.60  $148.60 $170.55  $167.05 $189.50  $185.50
Chuyển $18.95 - - - - - - - - -
Gia hạn $20.29 $40.58 $60.87  $60.37 $81.16  $80.16 $101.45  $99.95 $121.74  $119.74 $142.03  $139.53 $162.32  $159.32 $182.61  $179.11 $202.90  $198.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm