.dev

.dev tên miền

.DEV domain extension is a great option for developers.

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .dev?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.tech .app .io
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $18.95 $37.90 $56.85 $75.80 $94.75 $113.70 $132.65 $151.60 $170.55 $189.50
Chuyển $18.95 - - - - - - - - -
Gia hạn $20.29 $40.58 $60.87 $81.16 $101.45 $121.74 $142.03 $162.32 $182.61 $202.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm