.click

.click tên miền

.CLICK is a gTLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .click?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.press .online
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $12.45 $24.90 $37.35 $49.80 $62.25 $74.70 $87.15 $99.60 $112.05 $124.50
Chuyển $12.45 - - - - - - - - -
Gia hạn $14.69 $29.38 $44.07 $58.76 $73.45 $88.14 $102.83 $117.52 $132.21 $146.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm