Case Study - Safe and Secure: The ccTLD Protection Journey
.cafe

.cafe tên miền

.CAFE is a generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .cafe?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.club .com
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $41.89  $9.09 $83.78  $50.98 $125.67  $92.37 $167.56  $133.76 $209.45  $175.15 $251.34  $216.54 $293.23  $257.93 $335.12  $299.32 $377.01  $340.71 $418.90  $382.10
Chuyển $41.89 - - - - - - - - -
Gia hạn $41.89 $83.78 $125.67  $125.17 $167.56  $166.56 $209.45  $207.95 $251.34  $249.34 $293.23  $290.73 $335.12  $332.12 $377.01  $373.51 $418.90  $414.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm