.band

.band tên miền

.BAND is generic TLD

.
.

Tại sao lại chọn tên miền có phần mở rộng .band?

Những Tên miền gần giống và liên quan
.group .club
Giá cả
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký $27.29 $54.58 $81.87  $81.37 $109.16  $108.16 $136.45  $134.95 $163.74  $161.74 $191.03  $188.53 $218.32  $215.32 $245.61  $242.11 $272.90  $268.90
Chuyển $27.29 - - - - - - - - -
Gia hạn $31.89 $63.78 $95.67  $95.17 $127.56  $126.56 $159.45  $157.95 $191.34  $189.34 $223.23  $220.73 $255.12  $252.12 $287.01  $283.51 $318.90  $314.90
Cookies giúp chúng tôi phân phối các dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookies. Tìm hiểu thêm